REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

 1. Pływanie na wypożyczonym sprzęcie windsurfingowym może odbywać się tylko do molo w Sopocie i 1 km w stronę Gdańska od miejsca lokalizacji wypożyczalni i do 700 m od brzegu. 
 2. Samodzielną żeglugę mogą uprawiać jedynie osoby, które ukończyły 15 rok życia. Osoby młodsze wychodzą na wodę tylko pod opieką instruktora. 
 3. Wszyscy wypożyczający mają obowiązek pływania w kamizelkach asekuracyjnych (kamizelki dostarcza wypożyczalnia).  
 4. Osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu sprzętu nie wypożycza się. 
 5. Dźwięk trąbki sygnałowej wydany z brzegu oznacza natychmiastowy powrót do brzegu. 
 6. W przypadku jakichkolwiek oznak zbliżającej się burzy należy natychmiast powrócić na brzeg. 
 7. Podczas burzy oraz wiatrów przekraczających 5 B sprzętu windsurfingowego nie wypożycza się.
 8. Za zniszczenia sprzętu materialnie odpowiada wypożyczający.
 9. Opłatę za wypożyczenie pobiera się po zwrocie i sprawdzeniu sprzętu przez pracownika wypożyczalni. Opłata pobierana jest również za przekroczenie podanego czasu wypożyczenia.
 10. Akwen jest monitorowany przez jednostkę WOPR.

REGULAMIN SZKOŁY

 1. Zajęcia odbywające się w ramach kursu windsurfingowego mogą zostać odwołane tylko z powodu niekorzystnych warunków pogodowych (brak wiatru, zbyt silny wiatr, zbyt duża fala). O ewentualnym odwołaniu zajęć decyduje instruktor. 
 2. Odwołane zajęcia będą odrobione w innym terminie, ustalonym wspólnie przez wszystkich uczestników kursu.
 3. Osoby które nie pojawią się na zajęciach z własnego powodu, nie będą miały możliwości odrobienia straconych zajęć (w ramach kursu) w innym terminie.
 4. Instruktor decyduje o doborze sprzętu i przebiegu zajęć.